«Yoga representerer røttene til menneskelig kunnskap, og bidrar til å gi et kroppslig fokus et dypere innhold. Den blir mer enn trening som utføres en gang i uka» forteller Lars Jørun Langøien, som nylig har disputert ved Sosialantropologisk institutt ved NTNU. Les mer her.