ZEN meditasjon etterfulgt av et stille, meditativt måltid

Kåei (Trond Jostein Pettersen) er leder av Haugesund Zen Senter som ble startet opp for snart 7 år siden. Kåei underviser og leder regelmessige, faste meditasjons- og introduksjonsklasser i senteret. Hans første møte med ZEN var allerede i femten årsalderen, som utøver av tradisjonell japansk kampkunst, hvor ZEN er en vesentlig del av treningen. De siste 8 årene har den personlige praksisen blitt en mer rendyrket meditativ-praksis, og i 2016 avga han Bodhisattva løftene og ble med i Sotozen ordenen i Norge. ZEN skolene er ikke kurs og sertifiserings basert, men baseres på undervisning og veiledning gjennom personlige relasjoner mellom student og en eller flere ZEN mestre. Kåei mottar sin undervisning og veiledning fra ZEN mestre i både Norge og i Tyskland.  

TAii (Henrik Kolstø Hansen) er med-stifter av Haugesund Zen senter og er innviet som ZEN Buddhist i den norske SotoZEN ordenen. Han har mange år med meditativ praksis med seg. TAii er Haugesund ZEN senters kokk og lager mat i forbindelse med retreats og sesshins i regi av senteret. TAii er også utdannet kokk, og har jobbet som kokk i 10 år ulike steder, og jobber nå som forpleiningsleder på skip.

Kåei vil ta deg gjennom en Zen meditasjon både lørdag og søndag, og vi er så heldige at TAii skal tilberede et deilig vegetarisk måltid til et stille måltid i forlengelsen av ZEN klassene begge dagene. Et meditativt måltid er et stille måltid, en meditativ matpraksis for å kultivere «akkurat nok», og intimitet, oppmerksomhet, og takknemlighet inn i måltidet. Måltidet vil skje parallellt i det tidsrommet hvor det er satt av tid til lunsj. En symbolsk sum på kr. 50,- tillegges da deltakeren for å dekke utgifter til mat. 

Forrige
Lene Christin vil ta deg gjennom en Yoga Flow klasse hvor vi gjennom en balansert praksis finner både ro og stabilitet.
Neste
Gro Helen er tilbake på Haugesund Yogafestival