Intuitiv dans og bevegelse

Sentrum Yoga, Haraldsgata 87
Dato: 19. april (se også flere datoer i arrangementet
Kl: Kl. 19.00-20.15
Instruktør: Linda Renate

Velkommen til en time hvor du hengir deg til din kropp og beveger deg fritt med musikken som landskap. Her har du mulighet for å lytte til intuisjonen, din kropp, dine behov og la deg inspirere av musikken.

Dans og bevegelse kan åpne opp til mer livskraft, kreativitet, klarhet og flyt. Dans kan løse opp stress og spenninger i kropp og sinn. Den har evnen til å ta oss dypere i oss selv, forbi vårt daglige sinn og tankemønster. En opplever ofte å føle glede, og komme mer på plass i seg selv.

Du er hjertens velkommen som du og din kropp er. Med det som er levende i deg her og nå.

Du danser din kropp, de andre danser sin. Hver lytter innover og holder fokuset på egen kropp. Det vil bli veiledning innledningsvis, og noe underveis som støtte. Men du styrer deg selv. Her er det absolutt ingen prestasjoner. Vi utforsker, leker, eksperimenterer i trygge omgivelser.

Nivå: for alle.
Alder: 16 +
Varighet: 75 min

Datoer: 08.03 / 22.03 / 05.04 / 19.04 / 03.05

Instruktør Linda Renate er utdannet psykoterapeut med trening i kreativt og terapeutisk indre arbeid, selvutvikling og mindfullness.

Varmt velkommen 🤲

Kr. 130,- (gratis for de med månedsabonnement og månedspass hos Sentrum Yoga)