Yoga i barnehage og skole

Sentrum Yoga tar oppdrag i barnehage og skole. Det kan være enkeltoppdrag eller kurs over en bestemt tidsperiode. Vi tilbyr også kursing og veiledning av personale som ønsker å bruke yoga som en del av det pedagogiske arbeidet på avdelingen eller i klassen.

Forskning er tydelig på at yoga er bra for barn. Ingunn Hagen, professor hos NTNU anbefaler at barn bør begynne med yoga så tidlig som mulig, gjerne i barnehagealder. «Barn bør drive med yoga fordi det vil styrke de fysisk og psykisk. Det vil lære dem å lytte innover, skape balanse og gjøre dem i bedre stand til å handtere stress, sier Hagen.» Les mer her. 

Det vises også at yoga har en positiv innvirkning for barn med konsentrasjonsvansker og barn med spesielle behov. Livsmestring og helse har endelig fått større plass i rammeplaner for barnehage og skole. Yoga kan i tillegg til å gi barna fysisk aktivitet bidra til økt livsmestring og bedre balanse i kropp og sinn. Vi mener at yoga er et helt fantastisk verktøy som alle barn bør ha rett til å lære og at det er spesielt viktig i tiden vi lever med alle inntrykk og valg våre barn står over.

Ditt yogastudio i Haugesund for barn og skole