Dette er en ekstra klasse som vil variere i tema, innhold og instruktør.
Innhold vil oppdateres fra gang til gang.

03.mars : Iyengar inspirert time